Our Blog

Waaraan leiderschapstraining capituleert

Leiderschapstraining: inspirerend op de trainingslocatie, maar niet relevant voor de praktijk. Dit is het resultaat van een studie van Michael Beer, hoogleraar Business Administration aan de Harvard Business School met nadruk op strategisch human resource management, naar de de effectiviteit van de leiderschapstrainingen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de inhoud van de training onvoldoende afgestemd is op de structuur van een organisatie. En omdat trainingen in het algemeen toegespitst zijn op het individu, er vanuit gaande, dat een individu het verschil kan maken. Onderzoek bewijst het tegendeel. Reden hiervoor is dat ondernemingen systemen zijn met interacterende rollen, relaties en verantwoordelijkheden. Om bedrijven alsnog in staat te stellen door middel van training waarde te creëren, adviseert Beer ondernemingen eerst de systeem-imminente problemen, de zogenaamde “stille killers”, op te lossen:

1.) tegenstrijdige strategieën en waarden

2.) leiders die niet achter de nieuwe richting staan

3.) stijl van leiderschap, die een eerlijke uitwisseling van standpunten over kwesties onderdrukt

4.) gebrek aan coördinatie tussen de afdeling, functies of regio’s

5.) een gebrek aan tijd en aandacht voor personele kwesties

6) angst van de werknemers, het management team op de hoogte te brengen van problemen

In eerste instantie moet er dus voldoende veiligheid voor de medewerkers zijn, vrijuit over problemen te kunnen spreken. Vervolgens zouden de leidinggevenden bereid moeten zijn, ter bevordering van een gewenst gedrag, structurele aanpassingen te maken. Het primaire doel van verandering en ontwikkeling is namelijk de onderneming zelf – en daarop volgt de leiderschapstraining van de medewerkers, is de kwintessens van Beer.

Bron: Beer, M. Finnström, M. Schrader, D. (2016): Why Leadership Trainings Fails-and What to Do About It; Harvard Business Review

Share Button
Tags: , , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!