Vertrouwen

Hoe sterker het vertrouwen in een team, hoe efficiënter de samenwerking. Klinkt helder, de ervaring toont echter dat het onderlinge vertrouwen in teams vaak gebrekkig is. Sterk geformaliseerde processen zijn het levende bewijs hiervoor. Dit gaat vaak ten koste van de efficiëntie, maar ook van de voldoening.

Doormiddel van deze impuls-sessie helpen wij uw team efficiënter te werken door te leren elkaar meer vertrouwen te geven, maar ook op te eisen. Hiervoor laten wij uw teamleden in een eerste stap ervaren hoe het is om te vertrouwen en vertrouwd te worden. Vervolgens lichten wij de factoren, waarmee vertrouwen beïnvloed kan worden, vanuit de theorie toe en vertalen deze naar de praktijk.

Bijgaand een weergave van mogelijke onderwerpen die gedurende deze sessie aan de orde zouden kunnen komen:
_Vertrouwen ervaren en beïnvloeden (I)
_ABC van het vertrouwen (I)
_Trust-Formule (E & I)
_Vertaling trust-formule naar de praktijk (I)
_Effectieve methoden ter beverodering van vertrouwen (E & I)

Elke impuls is een combinatie van evidentie (E), interactie (I) en reflectie (R).De input is een compacte weergave van de theorie. De interactie is de vertaling daarvan naar de praktijk, respectievelijk simulatie in de praktijk. De gemeenschappelijke ervaringen, die in deze context opgedaan worden, worden vervolgens kort gereflecteerd. De combinatie en de intensiteit van de elementen laat nieuwe perspectieven ontstaan, scherpt het bewustzijn aan en initieert een gemeenschappelijk proces dat zich in de praktijk voortzet.

Verdere Hit & Grow impulsen

Focus

Flexibiliteit

Oplossingsgerichtheid

Empathie

Offerte aanvragen

Uw contactpersoon

Alex Lanz

Alex Lanz

Business Mediator • Trainer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!