Focus

Gemeenschappelijke focus is effectief als maatregelen afgeleid worden vanuit een groter geheel waar iedereen aan bijgedragen heeft. Vaak wordt hiervoor geen, of te weinig tijd voor vrij gemaakt. Of de bijdragen zijn te eenzijdig waardoor dingen gedaan worden die niet aansluiten bij de context. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en is frustrerend.

Doormiddel van deze impuls-sessie helpen wij uw team het grotere geheel te identificeren waaruit direct inzichtelijk wordt waarop het team moet gaan focussen. Hiervoor bedienen wij uw team met modellen waarmee beschikbare informatie integraal in kaart gebracht en op elkaar afgestemd kan worden. Tevens laten wij uw team kennis maken met het verschil tussen causale en circulaire interactie.

Bijgaand een weergave van mogelijke onderwerpen die gedurende deze sessie aan de orde zouden kunnen komen:
_360° Signalering (E & I)
_Causale versus ciruclaire interactie (E)
_Verschil tussen causale en procesgerichte interactie ervaren (I & R)
_Stakeholdermodel (E & I)
_Context-gericht interageren (I & R)
_Focus-lijst (I & R)

Elke impuls is een combinatie van evidentie (E), interactie (I) en reflectie (R).De input is een compacte weergave van de theorie. De interactie is de vertaling daarvan naar de praktijk, respectievelijk simulatie in de praktijk. De gemeenschappelijke ervaringen, die in deze context opgedaan worden, worden vervolgens kort gereflecteerd. De combinatie en de intensiteit van de elementen laat nieuwe perspectieven ontstaan, scherpt het bewustzijn aan en initieert een gemeenschappelijk proces dat zich in de praktijk voortzet.

Verdere Hit & Grow impulsen

Vertrouwen

Flexibiliteit

Oplossingsgerichtheid

Empathie

Offerte aanvragen

Uw contactpersoon

Alex Lanz

Alex Lanz

Business Mediator • Trainer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!