Empathie

Hoe beter wij in staat zijn op elkaar in te spelen, hoe beter de samenwerking. Helaas slagen we er niet in dit consequent naar de praktijk te vertalen, want een van de grootste ergernissen is collega’s die niets voor elkaar over hebben. De consequentie hiervan is dat we het eigenbelang boven het teambelang stellen, hetgeen ten koste gaat van de teamprestatie.

Doormiddel van deze impuls-sessie laten wij uw team zien dat meer voor elkaar helpen leidt tot betere teamprestatie en, naarst het feit dat iedereen bij een constructieve werksfeer gebaat is, het ook nog voordelig uitpakt voor de individuele prestatie. In dit kader delen wij onderzoeksresultaten op het gebied van high-performing teams en empathie, en  herbeleven vaardigheden die elkaar helpen bevorderen: het lezen van non-verbale signalen en luisteren. Vooral de luister-vaardigheid blijkt voor menig teamlid een grote uitdaging te zijn.

Bijgaand een weergave van mogelijke onderwerpen die gedurende deze sessie aan de orde zouden kunnen komen:
_Prisoner Dilemma (E)
_Empathie ervaren en beïnvloeden (I)
_Randvoorwaarden voor wederkerige ondersteuning bij de realisatie van doelen (R)
_Empathie als onderdeel van emotionele intelligentie (E & I)
_Non-verbale communicatie (I & R)
_Empathie-map (E & I)
_Grenzen herkennen en mededelen (E & I)
_Mindfulness (E & I)

Elke impuls is een combinatie van evidentie (E), interactie (I) en reflectie (R).De input is een compacte weergave van de theorie. De interactie is de vertaling daarvan naar de praktijk, respectievelijk simulatie in de praktijk. De gemeenschappelijke ervaringen, die in deze context opgedaan worden, worden vervolgens kort gereflecteerd. De combinatie en de intensiteit van de elementen laat nieuwe perspectieven ontstaan, scherpt het bewustzijn aan en initieert een gemeenschappelijk proces dat zich in de praktijk voortzet.

Verdere Hit & Grow impulsen

Focus

Vertrouwen

Flexibiliteit

Oplossingsgerichtheid

Offerte aanvragen

Uw contactpersoon

Alex Lanz

Alex Lanz

Business Mediator • Trainer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!