Our Blog

De ene verandering is de andere niet

Verandering is maatwerk, is één van de standpunten van dhr. Wouter ten Have, hoogleraar organisatieverandering, weergegeven in het interview in het NRC van afgelopen weekeinde. Bijgaand nog een aantal standpunten en stellingen:

“Veranderen is geen exacte wetenschap.”

“Iets wat bij de Bijenkorf werkt, hoeft niet bij Blokker te werken”

“Als een organisatie zich voorneemt op de kosten te besparen, wordt dat doel – even los van de manier waarop – bijna altijd gehaald. Maar als je het heb over de invoering van een nieuw organisatieconcept of een cultuurverandering, ligt dat veel complexer.”

“Steun van het bedrijf betekent ook: tijd, geld, middelen en mensen vrijmaken.”

“Participatie kan effectief zijn, maar de veronderstelling dat medewerkers zich er per definitie meer betrokken door zouden voelen is bijvoorbeeld ongegrond. […]. Als je medewerkers wilt betrekken in een veranderproces, moet je dat goed doordenken. Wat kan ik waarmaken? Over welke onderwerpen kunnen zij meebeslissen?”

In de boven weergegeven standpunten en waarnemingen kunnen wij ons vinden. Wij zien ook dat verandering vaak onzekerheid bij de betrokkenen met zich mee brengt. Die onzekerheid kan een vertragende en ressources verslindende factor voor de verandering zijn. Door inzet van bemiddelings- en mediationprocessen is het echter mogelijk die onzekerheid te overwinnen en vertrouwen in het gezamenlijke verandering op te bouwen. Dit is volgens ons een belangrijke voorwaarde om een verandering te realiseren.

Download: 20161015_NRC_WoutertenHave_interview

Links: Procedurele rechtvaardigheid (click hier>)

Boek: ten Have, S., ten Have, W. (2016) Reconsdering Change Management. New York: Routledge

Share Button
Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!