Change Management
Veranderingsprocessen opstarten en stroomlijnen

Veranderingen zijn inmiddels noodzakelijke en continue processen en op de agenda van elke onderneming. Helaas veroorzaken interne of externe wijzigingen vaak uiteenlopende reacties die een effectieve verandering belemmeren. Het risico van het begin tot het einde van het veranderingsproces is dat de maatregelen niet uitgevoerd of op elkaar afgestemd worden, processen haperen, medewerkers afhaken, tijd, energie en geld verspild worden.

Onze ervaring is dat de manier waarop stakeholders een verandering opstarten en uitvoeren bepalend is. Door mediation structureel in change management te integreren creëren wij de randvoorwaarden die transparantie, communicatie en afstemming tussen de stakeholder waarborgen en een effectieve verandering ondersteunen.

De individuele context van de stakeholder is ons referentiepunt voor het te startende of te stroomlijnende veranderingsproces. Op basis van een analyse van de betrokken contexten op makro-, meso- en mikro-niveau bevorderen wij onderling begrip en identificeren wij aanknopingspunten. Mogelijke spanningen, die zich in dit kader voordoen, lossen wij duurzaam op. De manier van deze interactie verruimt het collectieve perspectief en maakt verschillende invalshoeken voor de verandering zichtbaar. Deze voegen wij samen in een gemeenschappelijke aanpak die vertrouwen en energie geeft.

Graag ondersteunen wij ook uw medewerkers bij het opstarten en stroomlijnen van uw verandering. Voor meer informatie neem nu via het onderstaande formulier contact met ons op.

Contact opnemen

Uw contactpersoon

Alex Lanz

Alex Lanz

Change Mediator • Trainer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!