Our Blog

Aanpassing aan culturen met behoud van identiteit

Globalisering, culturele veelvoud, diversiteit. Deze realiteit, die zich op vele gebieden manifesteert, vereist interactiepatronen, die de nadruk leggen op aandacht, zelfreflectie en de bereidheid om een sprong te wagen in het onbekende. Dit is de conclusie van de gedragswetenschapper Andy Molinsky.

De academische literatuur over diversiteit is grotendeels beperkt tot het cognitief niveau: typerend voor Duitsers, typerend voor Nederlanders, etc. Om de verschillen te ontdekken helpt dit in de praktijk echter niet verder. De uitdagingen liggen volgens Molinsky eerder op het gedragsniveau, respectievelijk hoe kunnen wij ons nieuwe patronen toe-eigenen met behoud van de identiteit. In zijn boek “„Global Dexterity: How to adapt your behaviour across cultures without losing yourself in the process“ (” (2013) adviseert de gedragswetenschapper de volgende drie stappen:

Stap 1: Code begrijpen. Stressvolle situaties buiten de culturele comfort zone herkennen en analyseren. Molinsky adviseert hierbij de reflectie ten opzichte van de volgende zes dimensies: directheid, enthousiasme, formaliteit, Assertiviteit, zelfpromotie en zelfopenbaring.

Stap 2: Gepast reageren – andere culturen bieden een bandbreedte aan acceptabel gedrag, hetgeen suggereert dat gepast gedrag in het algemeen meer met de bereidheid te doen heeft onze culturele comfortzone te verlaten. Om te ontdekken wat voor jezelf passend is wordt het doorspelen van verschillende scenario’s geadviseerd.

Stap 3: Automatiseer – oefenen, oefenen, oefenen, en probeer zo veel mogelijk nieuwe situaties uit, is de aanbeveling van Molinsky.

Om het gedrag af te stemmen op een bepaalde situatie is soms een kleine veranderingen, soms zelfs één word al voldoende. Personen, die bijvoorbeeld in een bescheiden omgeving groot zijn geworden en opeens moeten concurreren tegen culturen met een hoge profileringsdrang zouden zich niet prettig voelen als ze hetzelfde profileringsgedrag zouden moeten tonen. Een eenvoudige zin als “Ik denk dat ik zou kunnen helpen, omdat …” in plaats van “ik ben de beste, omdat ..” zou in dit geval al genoeg kunnen zijn.

De psychologische barrières die zich kunnen voordoen in dit proces, zijn volgens Molinsky angst niet authentiek te zijn, gevoel van incompetentie en ergernis. De ervaring blijkt echter dat de personen die open staan voor andere culturen en bereid zijn om de persoonlijke barrières te overwinnen, meer informatie over zichzelf vergaren en nieuwe gedragspatronen zich eigen kunnen maken, die beter bij hen passen. Culturele diversiteit dus als cadeau jezelf opnieuw te mogen ontdekken en dichter bij jezelf te komen.

Bron: Molinsky, A. (2013). Global Dexterity: How to adapt your behaviour across cultures without losing yourself in the process“. Boston: Harvard Business Review Press: Boston

Share Button
Tags: , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!